احمدی‌نژاد: جزیره خریده‌اند تا به آنجا فرار کنند!

سخنان عجیب و غریب محمود احمدی‌نژاد ادامه دارد و گویا او به تنهایی می‌خواهد تنور سرد انتخابات را گرم کند!

تازه نیوز نوشت: محمود احمدی‌نژاد که تقریبا مطمئن است هیچ شانسی برای انتخابات ۱۴۰۰ ندارد، این روزها به تنهایی با دوره‌گردی و سرکشی به برخی شهرها و اماکن، سعی در جذب آرای غیررسمی قبل از انتخابات دارد.

رئیس جمهور سابق به تازگی در جمعی انتخاباتی گفته: یک طرف دنبال این است که به بهانه تشدید کرونا، انتخابات را عقب بیندازد تا فرصت پیدا کند و شرایط را به نفع خود تغییر دهد. طرف دیگر هم دنبال این است که در سایه کرونا و مشارکت پایین مردم، نامزد خود را از صندوق دربیاورد. هر دو به دنبال کنار گذاشتن مردم از عرصه تصمیم گیری هستند.

وی بدون اشاره به فرد یا جریان خاصی گفت: جزیره خریده‌اند تا درصورت جوشیدن خشم ملت به آنجا فرار کنند!

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.