پوشش وام شهریه ۳۰ درصد افزایش یافت

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: در سال تحصیلی جدید، دانشجویان ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته زیر پوشش وام شهریه قرار گرفتند.

مهندس ذوالفقاریزدان مهر افزود: امسال سعی کردیم درصد پوشش وام شهریه را حدود ۳۰ افزایش دهیم تا دانشجویان بیشتری از این امکان استفاده کنند.
وی افزود: با وجود اینکه سال گذشته باید ۷۰ میلیارد تومان به وام شهریه اختصاص می یافت، رقم تخصیصی دولت برای این وام صفر بود.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد: بنابراین صندوق رفاه دانشجویان این وام را در سال جاری از درآمد اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان پرداخت کرد.
وی افزود: همچنین درسال جاری به اندازه سال گذشته برای وام شهریه اختصاص داده شد، علی رغم اینکه تخصیصی به صندوق تعلق نگرفته بود.
یزدان مهر افزود: با پیگیری هایی که انجام دادیم و با توجه به نامه وزرای علوم و بهداشت به رئیس جمهور ۴۰ درصد این وام اختصاص داده شد و امیدواریم مابقی آن نیز به صندوق رفاه دانشجویان اختصاص داده شود.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.