رشد ۲ هزار واحدی شاخص بورس در ۱۵ اردیبهشت

امروز شاخص کل بورس با رشد ۲ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۱۶۹هزار واحدی قرار گرفت.

امروز چهارشنبه (۱۵ اردیبهشت ماه) شاخص کل بورس با 2 رشد هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۱۶۹هزار واحدی قرار گرفت.

نماد‌های تاثیر گذار درشاخص کل بورس:

امروز نماد‌های فولاد، فملی،شپنا ، خودرو ، شتران ، شبندر و وبملت بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشت.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فملی 11,750
2577.2
فولاد 11,900
932.25
شپنا 10,210
(565)
خودرو 1,998
(448.52)
شتران 8,120
(446.05)
شبندر 20,300
(426.55)
وبملت 4,725
415.59

نماد‌های تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۹.۱۸  واحدی وارد کانال  ۱۷  هزار ۴۰۸ واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
کگهر 43,004
(8.08)
دماوند 27,538
5.08
مارون 149,689
(4.15)
ارفع 14,299
(2.14)
ذوب 3,254
(1.82)
آریا 85,488
1.64
شگویا 8,565
1.38
دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.