بورسیه دکتری در اسپانیا برای محققان شتابگر ملی ایران

طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی ایران) با همکاری آزمایشگاه آلبا چهار دانشجو دکتری به کشور اسپانیا اعزام کند.

 این بورسیه در راستای همکاری‌های بین‌المللی با آزمایشگاه‌های معتبر دنیا و تربیت نیروهای متخصص برای ۴ دانشجو جهت «گذراندن دوره‌ دکتری» و یا «انجام رساله‌ دکتری» انجام می گیرد.
پذیرفته شدگان موظف هستند به میزان سه برابر مدت زمان تحصیل خود در طرح چشمه نور ایران مشغول به کار شوند. تعهدات مالی لازم نیز در این خصوص اخذ خواهد شد.
این بورسیه ویژه‌ دانشجویان دکتری دانشگاه‌های داخل کشور است که قصد انجام رساله‌ خود در آزمایشگاه آلبا در اسپانیا را دارند. اشتغال به تحصیل در دوره‌ دکتری از یکی از دانشگاه‌ها و مراکز علمی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شروط اصلی این پذیرش است.
همچنین متقاضیان شرکت در دوره‌ دکتری باید دارای دانشنامه کارشناسی ارشد یا بالاتر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معدل کل حداقل ۱۶/۰۰ بدون احتساب نمره‌ پایان‌نامه در دوره‌ کارشناسی ارشد باشند.
نمره‌ قابل قبول در یکی از آزمون‌های معتبر زبان انگلیسی، موفقیت در مصاحبه در طرح چشمه‌ نور ایران و نداشتن منع قانونی بابت خدمت وظیفه عمومی از دیگر شرایط پذیرش در این دوره است.
رشته ها زمینه‌های تحصیلی مورد نیاز
فیزیک دینامیک باریکه در سنکروترون (Beam Dynamics Instabilities)
مهندسی هسته‌ای
فیزیک طراحی خطوط باریکه برای تابش سنکروترونی
فوتونیک
مهندسی هسته‌ای 
مهندسی کنترل طراحی خطوط باریکه برای سنکروترون
فیزیک ابزار‌های الحاقی (Insertion Devices)
مهندسی مکانیک 
 
  متقاضیان می توانند تا ۱۵ دی‌ماه سال جاری رزومه تحصیلی خود را به نشانی ilsf@ipm.ir بفرستند.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.