مجوز مجلس به دولت برای افزایش حقوق کارمندان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا نسبت به افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر ازجمله کارکنان کشوری و لشگری اقدام کند.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بخش هزینه ای تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور را با ۱۳۹ رای موافق، ۱۰ رای مخالف، ۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند تا کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح نظامی و انتظامی ساکن در خانه های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و همه ساله معادل وجوه فوق را در بودجه نیروهای مسلح برای تامین هزینه های تعمیرو نگهداری خانه های سازمانی پیش بینی کند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.