انتصاب رئیس موقت برای پارلمان عراق

نمایندگان پارلمان عراق سرانجام بعد از دو روز تنش، در جریان یک رای گیری، اعضای هیات رئیسه و سلیم الجبوری را از ریاست پارلمان عراق را برکنار کرده و یک رئیس موقت به جای وی انتخاب کردند تا در روز شنبه آینده، تکلیف ریاست و اعضای هیات رئیس پارلمان عراق مشخص شود.

پس از بحث های صورت گرفته، سلیم الجبوری پارلمان عراق را ترک کرد و عدنان جنابی که از نظر سنی، مسن ترین نماینده پارلمان عراق محسوب می شود، به عنوان رئیس موقت پارلمان عراق جای وی نشست. 
وی تاکید کرد که براساس قانون، نمایندگان ملزم هستند در جلسه شنبه آینده تکلیف ریاست و هیات رئیسه پارلمان عراق را مشخص کنند. 
در همین حال، اعضای اتحاد قوا که سلیم الجبوری رئیس سابق پارلمان عراق به این جناح وابسته است، اقدام نمایندگان تحص کننده را برنامه ریزی شده صرفا برای برکناری سلیم الجبوری دانسته و گفته اند که به دادگاه فدرال شکایت خواهند کرد
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.