بهاره رهنما و کمند امیرسلیمانی در یک قاب

بهاره رهنما در صفحه اینستاگرامش با اشتراک‌گذاری این تصویر نوشت: من وکمند جانم در راه اجرای نمایش لنکرود.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.