ابراهیم رئیسی چگونه به پاستور راه پیدا کرد؟

چهار سال پیش بود که زمزمه های کاندیداتوری اش بلند شد، چهره ای که آن روزها بیش از آنکه وجهه سیاسی داشته باشد، وجهه قضایی اش برجسته بود. آنقدر که حتی برخی معتقد بودند ابراهیم رئیسی را نمی توان مصداق رجل سیاسی تعریف کرد.

ابراهیم رئیسی سال ۹۶ کاندیدا شد، تایید صلاحیت شد و تا آخر در صحنه ماند اما در رقابت با حسن روحانی نتوانست آورده ای جز ۱۶ میلیون رأی داشته باشد.

رأیی که اگرچه او را به پاستور نرساند اما امیدی در دل اصولگرایان ایجاد کرد. آنها بعد از سال ها طعم وحدت راچشیده بودند و این ۱۶ میلیون رأی را دستاورد آن وحدت می دانستند. هرچند بودند افرادی چون قالیباف که دلخوری اش از اجبار به انصراف آنقدر بود که هنوز هم معتقد است اگر در میدان می ماند نه تنها سبد رأیی بیشتر از ۱۶ میلیون داشت بلکه احتمال اینکه روحانی را رئیس جمهور یک دوره ای کند نیز وجودداشت.

اصولگرایان از فردای انتخابات ۹۶، به فکر برنامه ریزی برای حفظ ۱۶ میلیون رأی برای چهارسال بعد افتادند. انتخابات ۱۴۰۰ که رسید آنها حتی ریسک نکردند و کسی دیگر را جایگزین ابراهیم رئیسی نکردند تا ۱۸میلیون رأی را در سبد او که حالا دیگر رئیس قوه قضاییه شده بود نگهدارند و مانع پراکندگی آراء شوند.

در ماه های منتهی به انتخابات درخواست ها از ابراهیم رئیسی برای کاندیداتوری اوج گرفته بود، حامیان او معتقد بودند رئیس قوه قضاییه باید به قوه مجریه کوچ کند، امری که با مخالفت هایی روبرو بود و برخی معتقد بودند عملکرد رئیسی در قوه قضاییه باید ادامه دار باشد و اصلاحاتی که رقم زده است را دنبال کند.

اصرارها در نهایت نتیجه داد و ابراهیم رئیسی در آخرین روز از ثبت نام کاندیداها وارد گود شد تا با تکیه به اجماعی که بر روی نامش صورت گرفته بود شاید اینبار پیروز میدان رقابت شود. با وجود این اجماع اما رئیسی تنها نبود و چهار کاندیدای دیگر اصولگرا او را همراهی می کردند، کاندیداهایی که از برخی تعبیر به پوششی بودن می شد و انصراف دو نفر از آنها این گمانه را تقویت کرد.

اتفاقی که اصولگرایان برنامه ریزی کرده بودند و با ردصلاحیت چهره های شاخص احتمال تحقق آن می رفت در نهایت تبدیل به واقعیت شد و رئیسی در دومین حضورش توانست مجوز ورود به پاستور را بگیرد. او امروز و بعد از اعلام نتایج اولین فردی است که هم رئیس قوه قضاییه است هم رئیس قوه مجریه.

«رئیس جمهور» شدن رویایی طولانی و دست نیافتنی برای ابراهیم رئیسی نشد، مانند آن رویایی که قالیباف یا محسن رضایی سالهاست دارند و محقق نمی شود، او چهار سال بعد از اولین شکست در انتخابات ریاست جمهوری، توانست در دومین حضورش ردای ریاست جمهوری را بر تن کند و چند هفته دیگر که دوره هشت ساله ریاست جمهوری روحانی به پایان برسد از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور مستقر در پاستور تغییر وضعیت خواهد داد.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.