تماس تلفنی موگرینی و ظریف

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تماس با وزیر خارجه کشورمان، درباره امنیت و ثبات منطقه خاورمیانه با وی گفتگو و رایزنی کرد.

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تماس با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان، درخصوص موضوعات مرتبط با امنیت و ثبات در منطقه به گفتگو و رایزنی پرداخت.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.