روایت روزنامه سوئیسی از ایران ۲۰۱۵؛نقطه عطف دیپلماسی جهان

یک روزنامه سوئیسی در شماره امروز خود با اشاره به برخی رویدادهای سال ۲۰۱۵ میلادی ایران را مهمترین نقطه عطف دیپلماسی جهان توصیف کرد.

روزنامه تاگس آنسایگر نوشت: جنگ سوریه، بحران اوکراین، بحران پناهندگی ،تغییرات جوی معضلات پیش روی جامعه بین المللی بود، بدون هیچ راه حلی.
نشست های دورتادور میزگرد سالن سازمان ملل نیز نتوانست حتی بخشی از این بحرانها را حل و فصل کرده و اوضاع را رو به آرامی بکشاند.
این روزنامه در ادامه آورده است: در روزهای آخر سال امید می رفت تا درخصوص بحران اوکراین توافقنامه ای به امضا برسد، اما این نیز ممکن نشد. راهکارهای ارائه شده هیچکدام نتوانست گره بحران اوکراین را باز کند.
تاگس آنسایگر در بخش دیگری با اشاره به موضوع هسته ای ایران نوشت: بزرگترین موفقیت در ماه جولای در وین رخ داد. پنج کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل و آلمان گرد هم آمدند و موضوع هسته ایران را برای چندمین بار به بحث گذاشتند.
مذاکرات این بار متفاوت تر از پیش بود. کشورهای شرکت کننده عزم خود را برای دستیابی به نتیجه مشخص جزم کرده بودند.
این روزنامه سوئیسی در ادامه نوشت: توافق هسته ای ایران با نشست های متعدد و نفس گیر حاصل شد بگونه ای که می توان آن را نقطه عطف عرصه دیپلماسی جهان در سال ۲۰۱۵ میلادی قلمداد کرد.
دولتمردان جهان بخصوص اروپا با غیرقابل باور توصیف کردن این توافق خواستار تعهد ایران به مفاد توافقنامه شدند در حالی که ایران نیز مواردی را به طرف مقابل در این زمینه متذکر شد.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.