ژاپن بار دیگر مدعی نقض حریم دریایی خود توسط چهار کشتی مسلح چینی شد

دولت ژاپن روز یک شنبه مدعی شد که چهار کشتی مسلح گارد ساحلی چین وارد حریم دریایی این کشور در نزدیکی جزایر سنکاکو در شرق دریای چین شده اند.

خبرگزاری کیودوی ژاپن به نقل از گارد ساحلی این کشور اعلام کرد که کشتی 'هایجینگ ' همراه سه کشتی دیگر ظاهرا مسلح به توپخانه وارد ناحیه ای در دریای شرق چین شده اند که ژاپن ادعای مالکیت بر آن را دارد.
این گزارش، ورود کشتی مسلح چینی به این منطقه مورد منازعه را تاکنون بی سابقه خوانده و افزود: این کشتی ها ساعت 10و نیم صبح به وقت محلی وارد آب های نزدیک جزایر«سنکاکو» در منطقه 11 ساحلی ژاپن در اطراف ناها در اوکیناوا شدند و پس از یک ساعت آب های مورد ادعای ژاپن را ترک کردند.
جزایر غیرمسکونی سنکاکو که درچین با نام'دیائوگو' یا 'دیائویو'ودرهنگ کنگ با نام'دیائوتی' شناخته می شوند، در سال 2012 توسط توکیو از یک مالک شخصی آنها خریداری شده است و لذا ژاپن مدعی مالکیت بر آن است. 
مناقشه برسر جزایر تحت کنترل ژاپن یکی از موضوعات تنش آفرین در روابط دو کشور در سال های اخیر بوده است. 
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.