آخرین وضعیت دیپلمات های ایرانی در عربستان

سخنگوی وزارت خارجه گفت: دیپلمات هاى ما هنوز خاک عربستان را ترک نکرده اند، آن ها ۴٨ ساعت فرصت دارند، تدابیر لازم براى بازگشت محترمانه آن ها اتخاذ شده است.

حسین جابرانصاری سخنگوی وزارت خارجه امروز (دوشنبه) در نشست هفتگی با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت دیپلمات های ایرانی در عربستان گفت:  دیپلمات هاى ما هنوز خاک عربستان را ترک نکرده اند، آن ها ۴٨ ساعت فرصت دارند، تدابیر لازم براى بازگشت محترمانه آن ها اتخاذ شده است.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.