سعید مرتضوی فردا به دادگاه کارکنان دولت می رود

وکیل کارگران تامین اجتماعی گفت: سعید مرتضوی فردا(چهارشنبه) برای پاسخ به اتهامات واگذاری های شرکت های شستا به بابک زنجانی در دادگاه کارکنان دولت حاضر می شود.

مصطفی ترک همدانی افزود: فردا برای برگزاری جلسه دوم رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، تعیین وقت شده است.
وی در پاسخ به سئوال ایرنا که کدام اتهام مرتضوی قرار است فردا مورد رسیدگی قرار گیرد، گفت: در این جلسه به اتهامات سعید مرتضوی درباره واگذاری های شرکت های شستا به شرکت سورینت قشم متعلق بابک زنجانی رسیدگی شود.
ترک همدانی افزود: همچنین پرداخت های خارج از قانون از صندوق سازمان تامین اجتماعی به افراد غیر زیرمجموعه سازمان اعم از چند مقام ارشد دولت سابق یا برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا دیگر افراد حقیقی و حقوقی در جلسه روز چهارشنبه مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی همچنین ادامه داد: با وجود گذشت بیش از دو سال از تشکیل پرونده و ادعاهای این فرد مبنی بر اینکه برای کمک به مستضعفین، ایتام و معلولین، مبلغی را در اختیار نمایندگان مجلس گذاشته، وی فهرستی به دستگاه قضا ارائه نکرده است.
وکیل کارگران تامین اجتماعی افزود: سعید مرتضوی مدعی بود فهرست را به دستگاه قضا می دهد و با وجود بیش از 10 جلسه رسیدگی در دادسرا و دادگاه از ارائه چنین فهرستی خودداری کرده و بعید می دانم چنینی فهرستی وجود داشته باشد.
ترک همدانی افزود: به عنوان وکیل پرونده تا کنون فهرستی از این نمایندگان را ندیده ام.
وی با اشاره به جلسه نخست دادگاه سعید مرتضوی گفت: در این جلسه شکایت عباس پالیزدار مبنی بر افترا و اعتراض به بازرسی از منزلش در زمان ریاست مرتضوی بر دادستانی تهران مطرح شد که مرتضوی پس از تفهیم اتهام، از خود دفاع کرد. 
ترک همدانی ادامه داد: توضیحات و دفاعیات شاکی و متهم گرفته شد و منتظر صدور رای همراه با این بخش از پرونده هستیم.
به گزارش ایرنا، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری در 25 آبان سال جاری برگزار شد.
در این جلسه، عباس پالیزدار به عنوان شاکی ردیف اول و مصطفی ترک همدانی وکیل شکات سازمان تامین اجتماعی به عنوان شاکی ردیف دوم حضور داشتند. 
رسیدگی به پرونده پالیزدار در جلسه نخست انجام شد و وکیل شکات سازمان تامین اجتماعی نیز شکایت را قرائت کرد که به دلیل ضیق وقت، بررسی شکایت قرائت شده به تاریخ بعدی دادگاه مرتضوی به فردا موکول شد.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.