آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پائیز

معاون سازمان مالیاتی گفت: امروز ( ۱۵ دی ماه) آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه پاییز ۹۴ است.

علیرضا طاری بخش با بیان اینکه ساعت ۲۴ امروز آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه پاییز می باشد، خاطرنشان کرد:‌ مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر ۱۵روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR ارائه کنند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه شرط بخشودگی هرگونه جرایم، تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی و پرداخت مالیات است، اظهار داشت: مودیانی که از تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات خودداری کنند، مشمول بخشودگی جریمه نمی شوند.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.