احمدی نژاد در ترکیه دکترای افتخاری گرفت

دانشگاه بیکنت استانبول به محمود احمد نژاد دکترای افتخاری داد.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور دولت نهم و دهم که به ترکیه سفر کرده است، از دانشگاه بیکنت استانبول به پاس همکاری در زمینه عمران دکترای افتخاری گرفت.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.