جواد خیابانی تلویزیون را قرق کرد

جمعه شب بینندگان تلویزیون هر کانالی را عوض می کردند، تصویر جواد خیابانی را می‌دیدند.

گزارشگر قدیمی صدا و سیما به شکل عجیبی جمعه شب برنامه های مختلف شبکه های تلویزیونی را به تسخیر خود در آورده بود. او در یکی دو ویژه برنامه نقش مجری را بازی کرد و با یکی از شبکه ها هم مصاحبه ای را ترتیب داد و کلی از خاطراتش گفت و از ناصر حجازی تمجید کرد.

البته این که جواد خیابانی مستند بسازد و یا به عنوان مهمان یا میزبان در برنامه های مختلف تلویزیونی حضور داشته باشد، ایرادی ندارد اما اینکه سه چهار شبکه به فاصله حدود ۲ ساعت بارها و بارها جواد خیابانی را نشان بدهند و یا صدای او را پخش کنند حتی اگر اتفاقی باشد، اتفاقی عجیب است که معمولاً برای سایر گزارشگران و مجریان پیش نمی‌آید.

خیابانی معمولاً وقتی بازی ها را گزارش می‌کند با انتقاداتی هم مواجه می‌شود که خودش در مورد آن گفته بود به هر حال وقتی این همه مسابقه را گزارش می کنم طبیعی است که اشتباهاتی هم داشته باشم.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.