عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان: ایران قدرتمند ضامن امنیت منطقه است

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان کشورگفت: ایران قدرتمند ضامن امنیت منطقه است و نباید اجازه داد که امنیت منطقه به خطر بیافتد.

سید حسین مرعشی شامگاه سه شنبه در همایش مشارکت سیاسی در سایه خرد جمعی که از سوی شورای هماهنگی اصلاح طلبان بابل برگزار شد؛ افزود: صندوق رای مسیر کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و با انتخاب افراد شایسته و اصلح کشور در مسیر توسعه و پیشرفت گام برمی دارد.
وی اظهارداشت: برگزاری انتخابات نیازمند مقدماتی است که باید فراهم شود و امکان حضور در انتخابات و تاثیر شخصیت ها در مردم بسیار حائز اهمیت است.
وی بیان کرد: در انتخابات سال ۹۲ خداوند در معجزه ای کشور را نجات داده است و سیاسیون در این انتخابات نقش کمتری داشته اند.
وی اضافه کرد: روستاهایی در کشور وجود داشت که ۱۰۰ درصد به روحانی رای دادند و این بسیار مهم است.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهارداشت: انسان نباید بعد از موفقیت دچار غرور و اشتباهات سیاسی شود و باید قدمهای بعدی را در همان مسیر مثبت و سازنده برداریم.
وی گفت: پیروزی ۹۲ می تواند در ۹۴ هم تکرار شود و افراد شایسته و کاردان وارد مجلس شوند .
مرعشی ادامه داد: جهان به این باور رسیده است که ایران می تواند رییس جمهوری داشته باشد که بسیاری از معضلات جهان را برطرف کند.
عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان کشورگفت: امروز در انتخابات باید استدلالی قوی داشت و بعد از پیروزی در انتخابات با مردم همراه شویم و به افکار عمومی پاسخ دهیم.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.