پیشنهاد اقتصادی مجلس برای تقویت بنیه دفاعی کشور

رئیس کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد مجلس برای اختصاص ۵ درصد بودجه عمومی کشور برای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سال آینده خبر داد.

اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی خواستار توجه ویژه دولت و مجلس به بودجه دفاعی کشور در سال آینده اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بودجه دفاعی کشور در مقایسه با برخی کشورهای منطقه ناچیز است که باید به این نکته توجه شده و بودجه بخش دفاعی کشور در سال آینده تقویت شود.
وی از پیشنهاد مجلس در بودجه سال آینده برای تقویت بنیه دفاعی کشور خبر داد و افزود: مجلس از تقویت بنیه دفاعی کشور در تمامی مقاطع حمایت می‌کند که بر این اساس پس از ارائه لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد اختصاص ۵ درصد بودجه سال آینده برای بخش دفاعی کشور را ارائه خواهیم کرد.
رئیس کمیته دفاعی مجلس  با انتقاد از وضعیت بودجه دفاعی کشور، خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح برای تأمین تجهیزات و راه‌اندازی بخش‌‌‌های دفاعی کشور شرایط‌شان به گونه‌ای است که از آب هم کره می‌گیرند و در تأمین اعتبارات خودکفا هستند، اما دولت باید به ایت بخش اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.