ارتباط با چین و روسیه به نفع ماست

از آنجایی که کشور‌هایی مانند روسیه و چین شرکای راهبردی ایران در عرصه‌های سیاسی و امنیتی هستند و در بسیاری از موضوعات با ایران همراهی می‌کنند، طبیعتاً در عرصه اقتصادی هم می‌توانند به کشورمان کمک زیادی کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید از ظرفیت بلوک شرق و کشور‌های همسو به خوبی استفاده کنیم که این استراتژی قطعاً به نفع کشور و مردم است.

محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر ضرورت تقویت ارتباط ایران با کشور‌هایی مانند روسیه و چین، اظهار داشت: کشورهایی، چون روسیه و چین شرکای راهبردی جمهوری اسلامی ایران هستند. این کشور‌ها در عرصه‌های مختلف، چون اقتصادی، سیاسی و امنیتی ارتباطات بسیار خوبی با ایران دارند و راهبرد جمهوری اسلامی هم آن است که مسیر آینده خود را با این کشور‌ها طی کند.

وی بیان کرد: زمانی که کشوری با ما در عرصه سیاسی و امنیتی مشارکت دارد، ارتباط با آن کشور در عرصه اقتصادی هم بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد. از آنجایی که کشور‌هایی مانند روسیه و چین شرکای راهبردی ایران در عرصه‌های سیاسی و امنیتی هستند و در بسیاری از موضوعات با ایران همراهی می‌کنند، طبیعتاً در عرصه اقتصادی هم می‌توانند به کشورمان کمک زیادی کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت روحانی تصور می‌کرد از طریق برجام و ارتباط با چند کشور غربی می‌تواند مشکلات کشور را حل کند و نتیجه آن تفکر را دیدیم که آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند، ایران به همه تعهداتش عمل کرد، اما طرف مقابل حتی به یک بند از تعهداتش هم عمل نکرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گسترش ارتباطات ایران با کشور‌هایی مانند روسیه و چین موازنه قدرت اقتصادی، سیاسی و امنیتی در منطقه را به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر می‌دهد. کشور‌های مذکور ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی در منطقه و دنیا هستند و تعامل با آنان بسیار حائز اهمیت است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توسعه روابط ایران با کشور‌هایی مانند روسیه و چین به معنای آن نیست که ما ارتباطمان را با کشور‌های غربی گسترش ندهیم و حتماً با آنان هم می‌توانیم روابط خود را گسترش دهیم.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه ما نباید همه ظرفیت‌های خود را در سبد ارتباط با کشور‌های غربی بگذاریم، گفت: اگر فقط با غربی‌ها ارتباط داشته باشیم، برای ما خروجی خوبی به دنبال نخواهد داشت. ما باید از ظرفیت بلوک شرق و کشور‌های همسو هم به خوبی استفاده کنیم که این استراتژی قطعاً به نفع کشور و مردم است.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.