۶ ابهام شورای نگهبان به اصلاح موادی از قانون انتخابات

شورای نگهبان ۶ ابهام را نسبت به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی ام آذرماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ در جلسه نهم دیماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:

۱- در ماده ۴ الحاقی، چون تعرفه اخذ رأی در روش دستی مشخص است باید روشن شود در این ماده منظور از تعرفه رأی چیست؟ همچنین در تبصره ماده مزبور که این برگه ها را در حکم برگه رأی دانسته است، مشخص نیست چه احکامی بر آن حاکم است؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.
۲- در ماده ۵ الحاقی، آیا منظور از صندوق همان دستگاه است یا خیر؟ باید روشن شود.
۳- در ماده ۸ الحاقی، در صورتی که در یک شعبه به لحاظ ایجاد اختلال قسمتی از رأی گیری بصورت الکترونیکی و قسمتی به صورت دستی انجام بگیرد، از این جهت که مشخص نیست بازخوانی ها و تجمیع ها به چه نحوی صورت خواهد گرفت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴- ماده ۹ الحاقی، با این عبارت کلی و سایر عناوین ذکر شده راجع به فرایندهای قبل از روز اخذ رأی، روز اخذ رأی و بعد از روز اخذ رأی روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵- کسانی که قادر به رأی دادن از طریق الکترونیکی نیستند، تکلیفشان از حیث رأی دادن مشخص نیست آیا باید در جایی به صورت دستی رأی دهند، یا اینکه می توانند افراد معتمد خود را جهت رأی دادن به همراه بیاورند؛ به هر صورت باید کیفیت این امر روشن شود.
۶- روشن نیست آیا کارشناس فنی الکترونیکی می تواند در محل اخذ رأی حضور داشته باشد یا خیر؟

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.