ایراد شورای نگهبان به طرح فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

شورای نگهبان نسبت به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی ایراداتی مطرح کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی ام آذرماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ نهم دیماه جاری در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:

۱- در بند(پ) ماده ۵ ، منوط کردن حکم مرجع صالح قضایی به تشخیص هر یک از دو مرجع مذکور خلاف موازین شرع و قانون اساسی است. اما چنانچه به نظر هریک از دو مرجع مرقوم کسی مظنون به جاسوسی باشد تا قبل از صدور حکم برائت از دادگاه صالح، این امر می تواند مانع تشکیل حزب یا عضویت در آن باشد.
۲- ایراد سابق این شورا در بند ۵ ماده ۱۰ ، در خصوص عضویت دو نماینده مجلس با حق رأی کماکان به قوت خود باقی است. همچنین بندهای ۲ و ۱۳ ماده یک مبنیاً بر این اشکال ایراد دارند. به علاوه در تبصره ۵ ماده ۱۰ ، با عنایت به اشکال به عمل آمده در صدر این بند، چون اعضای رأی دهنده چهار نفر نیستند، لذا این بند نیز باید اصلاح شود.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.