دفتر مرکل به محاصره پلیس آلمان درآمد

در پی کشف یک بسته مشکوک در دفتر صدراعظم آلمان، محل کار مرکل به محاصره نیروهای ویژه پلیس درآمد.

در پی کشف یک بسته مشکوک در دفتر صدراعظم آلمان، محل کار مرکل به محاصره نیروهای ویژه پلیس درآمد.
سخنگوی پلیس آلمان نیز اعلام کرد که «ما در حال تحقیق در مورد یک بسته مشکوک هستیم».

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.