توقف صدور شناسنامه های الکترونیکی، مردم کابل را به خیابان ها کشاند

صدها تن از مردم کابل، پایتخت افغانستان امروز (چهارشنبه) در اعتراض به توقف صدور شناسنامه های الکترونیکی دست به تظاهرات زدند.

تظاهرکنندگان که اغلب آنان را کارکنان اداره صدور شناسنامه های الکترونیکی تشکیل می دادند، از منطقه دهمزنگ در غرب کابل به حرکت درآمدند و در مقابل مجلس نمایندگان افغانستان تجمع کردند.
حدود دو ماه قبل، دولت اقدام به اخراج ده ها تن از کارکنان این اداره کرد و کار صدور شناسنامه های الکترونیکی شهروندان افغان در هاله ای از ابهام قرار گرفت.
تظاهر کنندگان در مقابل مجلس نمایندگان به دولت هشدار دادند در صورتی که کار صدور این شناسنامه ها ادامه نیابد، در افغانستان نخواهند ماند و مهاجرت از کشور را ترجیح خواهند داد.
کارکنان اخراجی اداره صدور شناسنامه های الکترونیکی نیز خواستار بازگشت به کار و برقراری حقوق خود شدند. آنان چند روز قبل نیز با برپایی تجمع در یکی از بوستان ها (پارک ها) ی کابل خواستار ادامه روند صدور و توزیع این شناسنامه ها شدند.
سرنوشت انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای شهر و استان های افغانستان به شناسنامه های الکترونیکی گره خورده است و مقاومت ها در برابر صدور این شناسنامه ها هنوز ادامه دارد.
شناسنامه های الکترونیکی می تواند جمعیت هر یک از اقوام افغانستان را به طور دقیق مشخص کند. هنوز دلیل مشخصی برای به تعلیق درآمدن کار اداره صدور شناسنامه های الکترونیکی اعلام نشده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.