طرح ممنوعیت پلاک گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری تصویب شد

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا شهرداری تهران گفت: طرح ممنوعیت پلاک گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری از هر نوع در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در سازمان حفاظت محیط زیست استان تصویب شد.

وحید حسینی افزود: این تصمیم در پی مصوبه هیات دولت در ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ مبنی بر تبدیل موتورسیکلت های کاربراتوری به انواع موتورسیکلت های با سوخت پاک اتخاذ شده است. 
وی گفت: بر مبنای این مصوبه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای سازمان حفاظت محیط زیست از مهرماه سال آینده ممنوعیت پلاک گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری را اجرایی خواهد کرد. 
حسینی با تاکید بر اینکه این اقدام تاثیر قابل توجهی بر کاهش آلاینده های ناشی از تردد موتورسیکلت ها در تهران خواهد داشت تصریح کرد: موتورسیکلت های کاربراتوری از آلاینده ترین وسایل نقلیه متحرک در تهران و دیگر شهرهای کشورهستند. 
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا شهرداری تهران گفت: آزمایشات و اندازه گیری دقیق آلاینده ها نشان داده هر موتورسیکلت کاربراتوری ۱۵ میلی گرم آلاینده در هر یک کیلومتر پیمایش تولید می کند این در حالی است که بر اساس استاندارد یورو سه این میزان باید دو گرم بر هر کیلومتر پیمایش باشد. 
حسینی افزود: بیشتر اعضای کارگروه با ممنوعیت پلاک گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری موافق و معتقد بودند که این تصمیم را نباید به تاخیر انداخت. 
به گفته وی از آنجا که همه سازمان ها و نهادهای متولی در دولت، مدیریت شهری و پلیس از این تصمیم و عملیاتی شدن آن در کشور دفاع کرده اند همگرایی آنها در این زمینه منجر به اجرای هر چه بهتر این مصوبه و در نتیجه کاهش و مهار آلاینده های هوا ناشی از موتورسیکلت های کاربراتوری خواهد شد. 
حسینی افزود: موتورسیکلت های انژکتوری از نظر میزان تولید آلاینده وضعیت نسبتا ثابتی دارند و مانند موتورهای کاربراتوری امکان دستکاری در سیستم آنها وجود ندارد و میزان تولید آلاینده در آنها کمتر از دو گرم در هر کیلومتر است. 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.