از این پس صلاحیت حرفه ای معلمان به طور مداوم بررسی خواهد شد

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: با تصویب کلیات نظام سنجش صلاحیت حرفه ای ، همه معلمان باید گواهینامه حرفه ای کسب کنند و هر چند سال یکبار برای تمدید آن اقدام کنند.

مهدی نوید ادهم با اشاره به برگزاری نهصدوبیستمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش که با حضور وزیر آموزش و پرورش و سایر اعضاء برگزار شد، افزود: معلمانی که موفق به کسب گواهینامه صلاحیت حرفه ای نشوند مهلت ۲ ساله ای داده می شود تا صلاحیت های لازم را کسب کنند.
وی گفت: یکی از احکام سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، طراحی و استقرار نظام سنجش صلاحیت حرفه ای معلمان است که بر اساس آن همه معلمان باید این گواهینامه را کسب و هر چند سال یکبار برای تمدید آن اقدام کنند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: براین اساس دانشجو معلمان نیز بعد از اتمام تحصیل باید گواهینامه سنجش صلاحیت حرفه ای کسب کنند.
نوید ادهم اظهارکرد: گواهینامه سنجش صلاحیت حرفه ای چهار مولفه معدل درسی، آزمون کتبی، آزمون عملکردی و پوشه کار را دربرمی گیرد و دانشجویان در زمان تحصیل صلاحیت و شایستگی لازم را برای اشتغال در شغل معلمی کسب خواهند کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: اگر معلم و یا دانشجو معلمی موفق به کسب گواهینامه سنجش صلاحیت حرفه ای نشود، نمی توانند وارد این شغل شود. 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.