تسهیلات ازدواج پرداختی بانک ملی ایران از مرز ۱۷۰هزار فقره عبور کرد

بانک ملی ایران به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج سرعت داده، به طوری که تنها در ماه آبان بیش از ۱۹هزار فقره از این تسهیلات در واحدهای مختلف بانک پرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، تعداد کل تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختی بانک در هشت ماه نخست امسال ۱۷۰هزار و ۴۰۳ فقره بوده است، در حالی که در هفت ماه نخست ۱۵۱هزار و ۲۷۳ فقره از این تسهیلات پرداخت شد.
بانک ملی ایران تا پایان آبان ماه بیش از ۱۷هزار و ۷۹۵میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخته است.
به تازگی بانک مرکزی به سبب پرداخت بیشترین سهم از میزان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در طول اجرای طرح ضربتی از بانک ملی ایران تقدیر کرد.
این بانک ۷۱هزار و ۸۰۶ فقره از مجموع ۵۲۰هزار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج طی دوره اجرای طرح ضربتی را پرداخت کرده است.
طرح ضربتی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از ابتدای مردادماه امسال تا ۱۵ مهرماه اجرایی و طی آن ۷هزار و ۸۳۲میلیارد و ۹۶۵میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از سوی واحدهای بانک ملی ایران در سراسر کشور پرداخت شد.
در حال حاضر تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین مبلغ ۱۰۰میلیون ریال است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.