میزان تعهد در تخصص‌های دندانپزشکی بازنگری می‌شود

معاون آموزشی وزارت بهداشت از بازنگری و تعدیل میزان تعهد خدمت تخصصی تمامی رشته های دندانپزشکی خبر داد.

باقر لاریجانی با بیان این مطلب افزود: این کار در قالب سیاست های کلی معاونت آموزشی در برنامه ریزی سال های آتی برای برنامه ریزی جدید تعهدات خدمتی در کلیه گروه ها با توجه به شرایط جدید کشور است.
معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار کرد: براساس بازنگری صورت گرفته که از روزهای آتی اجرایی خواهد شد میزان تعهدات گروه تخصصی دندانپزشکی به میزانی که در سال ۹۲ ملاک عمل بوده است محاسبه و اعمال خواهد شد.
وی گفت: تلاش شده است به نحوی عمل شود تا ضمن فراهم آوردن امکان بهره مندی هرچه بیشتر از تامین متخصص در امر آموزش و تربیت نیروی انسانی در دانشکده های دندانپزشکی، مدت انجام تعهد خدمت به حداقل میزان ممکن کاهش یابد.
لاریجانی اضافه کرد: همچنین دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر کاهش مدت انجام خدمت نظام وظیفه از مدت تعهدات نیز به همان صورتی که مورد نظر بوده است در نظر گرفته و اجرا خواهد شد. 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.