سومین جلسه دادگاه سعید مرتضوی برگزار شد

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی روز شنبه در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت بصورت غیرعلنی برگزار شد.

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی لحظاتی پیش در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت پایان یافت.
در جلسه نخست که در آبان سال جاری برگزار شد، به بخشی از پرونده یعنی شکایت عباس پالیزدار رسیدگی شد و همچنین وکیل جمعی از کارگران تامین اجتماعی در آن جلسه طرح شکایت کرد.
تفهیم اتهام متهم و دفاع متهم در برابر اتهامات مندرج در کیفرخواست به جلسه دوم یعنی چهارشنبه هفته گذشته موکول شده بود که قاضی حیدری اتهامات متهم را در واگذاری شرکت های شستا به شرکت سورینت قشم متعلق بابک زنجانی و همچنین پرداخت پول به برخی مقامات دولت دهم و نمایندگان مجلس به او تفهیم کرد.
البته به گفته مصطفی ترک همدانی وکیل کارگران تامین اجتماعی در این جلسه بیشتر به موضوع پرداخت پول به برخی مقامات دولت سابق و نمایندگان مجلس رسیدگی شد و سعید مرتضوی در برابر این اتهام از خود دفاع کرد.
جلسه دوم در دو نوبت صبح و بعداز ظهر برگزار شد.
براساس این گزارش، امروز سومین و آخرین جلسه رسیدگی از اتهامات سعید مرتضوی درخصوص شکایت عباس پالیزدار، پرونده واگذاری شرکت های شستا به شرکت سورینت قشم متعلق بابک زنجانی و اعطای مبالغ به برخی مقامات دولت قبل و تنی چند از نمایندگان مجلس بود.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.