دولت با ریاست همتی بر بیمه مرکزی موافقت کرد

اعضای هیات دولت در جلسه عصر امروز خود با ریاست کلی عبدالناصر همتی بر بیمه مرکزی موافقت کردند.

اعضای هیات دولت در جلسه عصر امروز یکشنبه با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر انتصاب عبدالناصر همتی (رئیس کل اسبق بیمه مرکزی و مدیرعامل فعلی بانک ملی ایران)  به عنوان رئیس کل جدید بیمه مرکزی موافقت کردند.
در همین حال، وزیر اقتصاد پیش از عزیمت به ماموریت خارج از کشور ، حکم محمدرضا حسین زاده ( عضو هیات مدیره بانک ملی) به عنوان سرپرست  بانک ملی را صادر کرده است.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی چهارشنبه هفته گذشته با استعفای محمد ابراهیم امین از ریاست کلی بیمه مرکزی موافقت کرد. امین در پی افشای دریافتی های چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی، از این سمت استعفا کرده بود.
براساس ماده ۲۳ اساسنامه بیمه مرکزی،  در غیاب رئیس کل بیمه مرکزی ایران،  قائم مقام رئیس کل دارای کلیه اختیارات و وظایف قانونی او خواهد بود. برهمین اساس،  پرویز خوشکلام خسروشاهی قائم مقام، به صورت خودکار و موقتا سکان امور بیمه مرکزی را از چهارشنبه گذشته تاکنون برعهده گرفته بود.
همچنین ماده ۱۹ اساسنامه بیمه مرکزی تصریح می کند: رئیس کل بیمه مرکزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و معاونان بیمه مرکزی ایران به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویبنامه هیات وزیران منصوب می شوند.
براساس ماده ۲۰ اساسنامه،  رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی ایران برای مدت چهار سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.