رئیس نمایشگاه کتاب تهران: ناشران سنتی، نشر کتاب های الکترونیکی را تهدید ندانند

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ناشران سنتی به امتیازات ناشران الکترونیکی وقوف پیدا کرده و نشر کتاب های الکترونیکی را تهدید ندانند.

سید عباس صالحی افزود: براساس تصمیمات شورای سیاست‌گذاری بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران باید به قالب های جدید نشر مانند انتشار کتاب الکترونیکی توجه شود.
وی با تاکید بر این که قالب ها جدید نشر برای ناشرانی که در دو حوزه نشر الکترونیک و کاغذی کار می کنند، به عنوان یک مزیت باید تلقی شود، گفت: ناشری که همراه با تولید کتاب های کاغذی در نشر کتاب های الکترونیکی نیز فعال است باید کتاب های دیجیتالی آن ناشر در مجموع تعداد کتاب های منتشر شده آن ناشر نیز شمارش شود.
صالحی با بیان این که باید امکان تولید کتاب های الکترونیکی در کنار کتاب های کاغذی شکل بگیرد، افزود: در این دوره از نمایشگاه کتاب با همین نگاه، این رویکرد در فضای نمایشگاه کتاب تهران پیگیری شد.
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از سوی دیگر ناشران الکترونیکی نیز باید در سطح حرفه ای از فعالیت در این حوزه نزدیکتر شوند.
وی با تاکید بر این که توهم وجود ریسک های اولیه با حضور در حوزه نشر الکترونیکی باید شکسته شود، تصریح کرد: در این مسیر باید با برشمردن امتیازات ومزیت های نشر الکترونیکی به ناشران سنتی، دریچه های ورود به این حوزه فراهم شود.
رییس نمایشگاه کتاب با اشاره به این که نسبت نشر کتاب های الکترونیکی به کاغذی در کشور هنوز رقم ناچیزی است، گفت: با توجه به فاصله فناوری های نشر کتاب الکترونیکی کشور نسبت به جهان در حال حاضر در آغاز راه فعالیت در این حوزه قرار داریم.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.