پسران در تنهایی برجک، به چه فکر می‌کنند؟

هم اکنون ۸۰۰هزار جوان آماده به کار، ۲۱ ماه از زندگی خود را در خدمت سربازی سپری می‌کنند. سازندگان این ویدیو که با نام «روزگار برجکی» منتشر شده، امیدوارند قدمی در راستای بهبود وضعیت خدمت سربازی برداشته باشند و از کاربران فضای مجازی خواسته‌اند آن‌ها را در تحقق این هدف همراهی کنند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.