روش های ارزشیابی وضعیت کیفی خودروها تغییر کرد

مدیر کل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد :روش ارزشیابی کیفی خودرو با هدف اصلاح و بهبود وضع کیفی آنها، برای مصرف کنندگان در رده های مختلف قیمتی تغییر می کند.

به گزارش از شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ، امیر حسین قناتی افزود: هدف از اجرای این برنامه ،تحویل خودروی فاقد عیب به مشتریان و شفاف سازی وضع کیفی برای مصرف کنندگان در رده های مختلف قیمتی است.
وی اضافه کرد :تمرکز بیشتر بر عیوب عملکردی نسبت به عیوب ظاهری و استفاده از شاخص های کاهش دهنده سطح کیفی برای خودروی دارای عیب ایمنی، اضافه شدن عیب اساسی و مهم در رد محموله، از جمله روشهای جدید ارزشیابی خودرو است.
به گفته قناتی، ایجاد دسته بندی قیمتی در سطح بندی ها به منظور سهولت در مقایسه تعیین سطح کیفی خودرو با استفاده از مدل درجه بندی کیفی (یک تا پنج ستاره) در هر دسته قیمتی از دیگر تغییراتی است که در ارزشیابی جدید خودروها مورد توجه قرار دارد.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه، رده بندی کیفی خودروها 23 مدل خودرو یک ستاره ، 6 مدل خودرو دو ستاره و 6 مدل خودرو سه ستاره دریافت کردند.
همچنین 66 درصد خودروها یک ستاره ، 17 درصد دو ستاره و بقیه سه ستاره اند.
بنابراین گزارش، کلاس قیمتی بالاتر از یک میلیارد ریال، خودروهای گرند ویتارا و کیا سراتو با دریافت سه ستاره بطور مشترک رتبه یک و خودروی آسا با یک ستاره رتبه دوم را به خود اختصاص دادند.
علاوه براین در کلاس قیمتی 500 تا 750 میلیون ریال، خودروی JAC- S5 با دو ستاره رتبه اول و JAC-J5 هم با دو ستاره رتبه دو را از آن خود کردند.
براساس این بررسی در گروه خودروهای بین 250 تا 500 میلیون ریال، پارس تندر شرکت پارس خودرو سه ستاره گرفت، تندر 90 اتوماتیک پارس خودرو نیز با سه ستاره دوم شد.
خودروی MVM110 در گروه خودروهای پایین تر از 250 میلیون ریال با یک ستاره اول و سایپا X131 گروه خودروسازی سایپا در رتبه کیفی دوم قرار گرفت.
براساس گزارش جلسه شورای سیاستگذاری خودرو، در 9 ماهه سال جاری تعداد 682 هزار دستگاه خودرو تاکنون در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 17.4 درصد کاهش داشته است.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.