رشد حدود سه درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی از بنادر کشور در آذرماه 94

میزان تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در 18 بندر کشور در آذرماه امسال به 9 میلیون و 948 هزار و 309 تن رسید که در این میان صادرات کالاهای غیرنفتی حدود سه درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در بخش کالاهای غیرنفتی، در این ماه 6 میلیون و 494 هزار و 461 تن کالا تخلیه و بارگیری شد؛ سهم تخلیه این کالاها سه میلیون و 53 هزار و 701 تن و سهم بارگیری کالاهای غیرنفتی نیز سه میلیون و440 هزار و 940 تن بود.
همچنین میزان واردات کالاهای غیرنفتی از طریق بنادر کشوردر آذرماه امسال دو میلیون و 635 هزار و 754 تن و میزان صادرات این کالاها نیز سه میلیون و 173 هزار و 28 تن بود که از رشد 2.9 درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی از بنادر کشور نسبت به آذرماه سال گذشته برخوردار است.
ترانزیت کالای غیرنفتی از بنادر کشور نیز در آذرماه امسال نسبت به آذر سال گذشته کاهش 9.5 درصدی داشته است به طوریکه این میزان از 444 هزار و 769 تن کالا در آذرماه پارسال به 402 هزار و 345 تن کالا در آذرماه امسال کاهش یافت.
در بخش کالاهای نفتی نیز، میزان تخلیه و بارگیری این نوع کالاها در بنادر کشور در آذرماه امسال 5.2 درصد افزایش داشت به طوری که این میزان از سه میلیون و 281 هزار و 874 تن در آذرماه پارسال به سه میلیون و 453 هزار و 668 تن کالا در آذرماه امسال افزایش یافت.
در آذرماه امسال یک میلیون و 415 هزار و 976 تن کالای نفتی در بنادر کشور تخلیه و دو میلیون و 37 هزار و 692 تن کالای نفتی در بنادر کشور بارگیری شده است.
میزان واردات کالاهای نفتی نیز در این ماه 161 هزار و 395 تن بود که این میزان در بخش صادرات کالاهای صادراتی از بنادر ایران یک میلیون و 459 هزار و 787 تن بوده است.
ترانزیت کالاهای نفتی از بنادر کشور در آذرماه امسال حاکی از افزایش 6.8 درصدی دارد به طوری که تزانزیت این نوع کالاها از طریق دریا در آذرماه پارسال 344 هزار و 138 تن بود که این میزان در آذرماه امسال به 367 هزارو 437 تن رسید.
بر اساس این گزارش، در آذرماه امسال تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادر کشور 163 هزار و 610 TEU (واحد شمارش کانتینر) بود و در این ماه 187 هزار و 706 مسافر از طریق حمل و نقل دریایی بویژه در بنادر جنوبی کشور جابجا شدند.
به گزارش ایرنا، آمار تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در آذرماه امسال مربوط به عملکرد 18 بندر شهیدرجایی، شهید باهنر، امام خمینی(ره)، امیرآباد، چابهار، آبادان، آستارا، انزلی، بوشهر، پایانه مسافری شهید حقانی، جاسک، خرمشهر، فریدون کنار، قشم، گناوه، لنگه، نکا و نوشهر بود که در مجموع در این ماه 9 میلیون و 948 هزار و 309 تن کالا از این بنادر تخلیه و یا بارگیری شده است.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.