۲۲۲۴ پرواز فرودگاه مهرآباد در آذرماه با تاخیر انجام شد

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد در آذر ماه امسال در مجموع چهار هزار و ۶۲۱ پرواز از طریق فرودگاه مهرآباد در مسیرهای داخلی انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۹۵ پرواز افزایش یافته است. همچنین در این مدت ۲۲۲۴ پرواز از این فرودگاه با تاخیر انجام شد.

در آذر ماه سال گذشته تعداد پروازهای فرودگاه مهرآباد در مسیرهای داخلی کشور چهار هزار و ۱۲۶ پرواز بوده که توسط ۱۳ شرکت هواپیمایی انجام شده است.
براساس این گزارش، در آذرماه امسال از چهار هزار و ۶۲۱ پرواز فرودگاه مهرآباد در مجموع ۲ هزار و ۳۹۷ پرواز به موقع انجام شده است.
در آذرماه پارسال یک هزار و ۷۶۴ پرواز با تاخیر از فرودگاه مهرآباد انجام شد که در مقایسه با پروازهای تاخیری این فرودگاه در آذرماه امسال، ۴۶۰ پرواز افزایش یافته است.
در آبان ماه امسال ۱۳ شرکت هوایی، در مجموع چهار هزار و ۳۷۲ پرواز را در مسیرهای داخلی از طریق فرودگاه مهرآباد انجام دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۴۵ پرواز کاهش نشان می‌دهد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.