شهاب حسینی استعفایش از جشنواره فیلم فجر را رسما ارایه کرد

در پی اعلام اخیر دبیر جشنواره فیلم فجر، مبنی بر اینکه استعفای شهاب حسینی از طریق رسانه ها اعلام شده و متن نامه ای به دفتر جشنواره نیامده؛ بنابر این پذیرفته نیست، این بازیگر متن استعفایش را امروز 20 دی ماه به دبیرخانه فجر ارایه کرد.

در متن استعفای این بازیگر خطاب به محمد حیدری که در اختیار برخی رسانه ها قرار گرفته، آمده است: «اعلام عمومی متن استعفای اینجانب از سمت مشاور دبیر محترم جشنواره سی وچهارم فیلم فجر، استوار بر این دلیل بود که آن دبیرخانه نیز به اعلام عمومی متن حکم انتصاب در رسانه ها بسنده نموده بود. علی ای حال، به منظور رسمیت بخشی به اعلام موضع پیشین، بدینوسیله، با اعلام مجدد استعفای خود از سمت مشاور دبیر محترم جشنواره ی سی و چهارم، توفیق فعالان عرصه ی فرهنگ و هنر را از خداوند خواستار هستم که در پناه عنایت آن متعال، قدم هایمان به سوی تعالی باشد.»
شهاب حسینی چندی پیش به دلیلِ آنچه 'نبود نگاهی نو و اندیشه ای تازه' در جشنواره فیلم فجر عنوان کرده، از سمت خود به عنوان مشاور این رویداد سینمایی استعفا کرد.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.