وزیر بهداشت: سهم پرداخت از جیب مردم برای سلامت به ۴۰درصد رسید

وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: سهم پرداخت از جیب مردم برای سلامت از حدود ۶۰درصد در ابتدای دولت یازدهم با کاهش ۲۰درصدی به ۴۰درصد کاهش یافت.

سید حسن هاشمی درباره کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت توضیح داد: شاخص سهم پرداخت از جیب مردم برای سلامت در ابتدای دولت یازدهم حدود ۶۰ درصد و در برخی گزارشها بیش از این میزان بود.
وی ادامه داد: رقم دقیق سهم پرداخت از جیب مردم بعد از گزارش حسابهای ملی سلامت اعلام می شود اما این میزان قطعا از ۴۰درصد بیشتر نیست و در این صورت اگر پایه سهم ۶۰ درصدی مردم را در زمان دولت قبل بپذیریم با اجرای طرح تحول سلامت و برنامه های دیگر دولت سهم مردم از هزینه های سلامت حدود ۲۰درصد کاهش یافته است.
وزیر بهداشت اضافه کرد: این دستاورد بزرگی است. محاسبه اقتصاددانان نشان می دهد که برای کاهش هر یک درصد از سهم مردم از هزینه های درمانی باید ۷۹۰ میلیارد تومان هزینه شود و رسیدن به سهم ۴۰ درصدی هزینه های بهداشتی-درمانی نشانه صرفه جویی جدی در هزینه های سلامت مردم است.
هاشمی گفت: گر چه هدف کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به زیر ۳۰ درصد مطابق قانون برنامه پنجم توسعه محقق نشد اما واقعیت این است تا قبل از شروع دولت یازدهم، سهم مردم از این هزینه ها بر خلاف مسیر قانون در حال افزایش بود و کاهش ۲۰ درصدی هزینه های مردم، طی دو سال اقدام قابل توجهی در مسیر اجرای قانون برنامه توسعه است.
وزیر بهداشت افزود: مدعی هستیم که بعد از اجرای طرح تحول سلامت بیشترین توجه را بندهای قانونی برنامه توسعه پنجم داشته ایم و مهمترین تجلی آن کاهش سهم پرداخت از جیب مردم است که در گزارشهای بیمارستانهای دولتی که تا قبل از سال ۹۲ در مواردی بیش از ۹۰ درصد هزینه ها را مردم از جیب می دادند و اکنون به کمتر از شش درصد رسیده است، مشهود است.
در بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور آمده است: به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداکثر معادل ۳۰درصد هزینه‎های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینه‎های تحمل‎ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‎العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز، ۱۰درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‎شود. 
دولت موظف است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور کند تا برای موارد فوق‎الذکر هزینه شود.
اختصاص ۱۰ درصد از وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تا سال ۹۲ پرداخت نشد و از ابتدای سال ۹۳ عملی شد و با اجرای آن حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومان به اعتبارات نظام سلامت اضافه شد.
با اجرای فاز اول طرح تحول سلامت، سهم پرداخت از جیب مردم برای خدمات بستری بیمارستانهای دولتی برای شهرنشینان به شش درصد و برای روستائیان به سه درصد کاهش یافت.
محاسبه سهم پرداخت از جیب مردم برای سلامت بر اساس کل وجوه پرداختی در نظام سلامت در بخش دولتی، خصوصی، عمومی و در تمام حوزه های بهداشتی، تشخیصی، درمانی، بستری، سرپایی، دارویی و پاراکلینیکی است که هر سال با محاسبه حسابهای ملی سلامت و بررسی سهم مردم، دولت و بیمه ها مشخص می شود.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.