۴۱ میلیون نفر در کشور زیرپوشش بیمه هستند

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: دولت یازدهم گام بلندی برای رفاه اجتماعی و حمایت از بهداشت و درمان برداشته است و اکنون ۴۱ میلیون نفر در کشور زیرپوشش بیمه ایرانیان قرار دارند.

محمدجواد کبیر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در کرج افزود: اکنون بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور زیرپوشش بیمه سلامت ایرانیان قرار دارند که بیشتر این افراد روستائیان، عشایر و خانواده های محروم در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت هستند.
وی ادامه داد: نزدیک به ۹۱.۷ درصد جمعیت بیمه شده درآمد ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون ریال دارند که این اقدام دولت جمهوری اسلامی ایران مورد تحسین موسسه های بیمه ای و سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته است.
کبیر گفت: در طرح بیمه سلامت ایرانیان حدود ۷۵۰ سکونتگاه غیررسمی در کشور شناسایی شده است و جمعیت این سکونتگاه ها را که در حاشیه شهرها بسر می برند؛ زیرپوشش بیمه قرار دادیم.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اظهارکرد: اکنون ۲۳میلیون نفر روستایی و حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر از خدمات بیمه سلامت ایرانیان بهره مند هستند و دیگر بیمه شدگان در مناطق حاشیه ای شهرها و محروم کشور قرار دارند.
وی افزود: برای سازمان بیمه سلامت ایرانیان ۱۱هدف راهبردی و ۸۸ هدف عملیاتی کلان تعیین شده و در سطح استانی ۲۸۹هدف عملیاتی به تناسب وضعیت و نیازهای درمانی و بیمه ای مشخص شده است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران یادآور شد: در سال ۹۳ براساس تکلیف قانونی مبتنی بر بند ب ماده ۳۸ برنامه پنجم توسعه، مقرر شد باید همه جمعیت فاقد پوشش بیمه ای کشور زیر چتر حمایتی بیمه ایرانیان قرار گیرند.
کبیر بیان کرد: براین اساس دکتر روحانی رئیس جمهوری برای پیاده سازی حقوق شهروندی در قالب پوشش بیمه همگانی دستور ویژه صادر کرد.
وی ادامه داد: سازمان بیمه سلامت ایرانیان توانست در یک اقدام هماهنگ و همسو با سایر بخش ها، طرح بیمه ای برای محرومان جامعه را با سرعت اجرا کند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در بخش خدمات بیمه ای و درمان روستایی کشور طی دو سال اخیر گام های خوبی برداشته شده است و اعتبارات بخش بیمه درمانی روستائیان نزدیک به ۴۶۰ درصد رشد پیدا کرد.
وی افزود: در سال ۹۳ حدود دو هزار و ۵۰ پزشک به واحدهای درمانی در ارائه خدمت به محرومان جامعه اضافه شد.
کبیرادامه داد: اکنون در مجموع حدود ۶ هزارو ۷۰۰ پزشک در واحدهای ارائه دهنده خدمات درمانی روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر کشور مشغول انجام وظیفه هستند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: سال گذشته حدود یک هزارو ۹۰۰ مرکز درمانی در مناطق روستایی و محروم تعمیر و استانداردسازی شد.
کبیر بیان کرد: حدود یک هزارو ۸۰۰ مرکز درمانی در این مدت به امکانات مناسب مجهز شد ضمن آنکه در کنار یک هزارو ۵۰۰ مرکز درمانی، سکونتگاه پزشک مهیا شده است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان افزود: اقلام دارویی مشمول بیمه ایرانیان از ۲۷۱ قلم در ابتدای طرح به ۴۳۶ قلم رسیده است.
وی گفت:در بخش خدمات آزمایشگاهی ۳۸ مورد خدمات به بیمه شدگان ارائه می شود.
کبیر به خدمات دندانپزشکی روستائیان اشاره و اظهارکرد: خدمات دندانپزشکی برای اولین بار از سال ۹۳ در روستاها مورد توجه قرار گرفت که در ابتدای طرح چهار درصد خدمات در این بخش داشتیم و اکنون به هفت درصد رسیده است.
وی افزود: امسال حدود یک هزارو ۵۲۰ میلیارد ریال بودجه برای خدمات دندانپزشکی به روستائیان کشور اختصاص داده ایم.
وی گفت: در بخش روستائیان و بیمه همگانی تمام منابع مالی را دولت تامین می کند که بخشی از محل هدفمندی یارانه و بخش دیگر از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
وی عملکرد بیمه سلامت ایرانیان در استان البرز را مطلوب توصیف کرد و افزود: در ارزیابی نمایندگی این بیمه در البرز، فعالیت ها چشمگیر و ارزشمند توصیف شد.
کبیر اظهارکرد: تیرماه امسال برنامه عملیاتی برای خدمات ویژه به قشرهای محروم جامعه به دفاتر سازمان بیمه سلامت ایرانیان در استان ها ابلاغ شد و سال آینده برنامه های شاخصی در این بخش برای محرومان اجرا خواهیم کرد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.