طرح ممنوعیت واردات کالا از آمریکا در دستور کمیسیون ویژه تولید مجلس

اعضای کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ طرحی را در دستور کار دارد که بر اساس آن ورود هر گونه کالا و مواد مصرفی از آمریکا جز با تصویب هیأت وزیران ممنوع خواهد بود.

اسماعیل جلیلی با این اعلام این خبر گفت: در جلسه امروز کمیسیون ویژه تولید ملی که با حضور اعضا،‌ نمایندگان سازمان توسعه تجارت، اتاق صنعت، اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها برگزار شد طرح الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این طرح که پیشنهاد ممنوعیت ورود هرگونه مواد مصرفی، کالا و خدمات از آمریکا جز با تصویب هیأت وزیران مطرح شده مقرر شد با توجه به متن تهیه شده و ابهامات آن بعد از تصویب کلیات، طرح جهت اصلاح متن به کارگروهی از وزارت صهنعت، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات و اتاق های صنعت و بازرگانی ارجاع شود تا هفته آینده متن را اصلاح و به کمیسیون ارائه کنند.
سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی در پایان همچنین از بررسی میزان تحقق اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ در جلسه امروز کمیسیون خبر داد و گفت: مقرر شده اصلاحات پیشنهادی در گزارش درج و جهت قرائت در صحن علنی به کمیسیون ارجاع شود.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.