وزیرخارجه افغانستان:خواهان حل مسالمت آمیز تنش میان ایران وعربستان هستیم

وزیر امور خارجه افغانستان گفت که قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان، گره گشا نیست و کابل خواهان حل مسالمت آمیز تنش به وجود آمده میان تهران و ریاض است.

«صلاح الدین ربانی» افزود: افغانستان از هر راهی که به حل مسالمت آمیز روابط بین ایران و عربستان به عنوان دو کشور اسلامی منجر شود، حمایت خواهد کرد.
وی گفت همان گونه که ریاست جمهوری و دولت جمهوری اسلامی افغانستان موضع رسمی خود را با انتشار بیانیه اعلام کرد از به وجود آمدن تنش در روابط عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران متاثر هستیم و معتقدیم که تیرگی روابط دو کشور اسلامی به نفع منطقه و جهان نیست.
وزیر خارجه افغانستان افزود که ما ازکشورهای دوست عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران انتظار داریم مشکلات موجود در روابط طرفین را از طریق مسالمت آمیز حل کنند.
تشکل های رسمی و غیررسمی افغانستان در باره تیرگی روابط میان ایران و عربستان مواضعی مشابه اتخاذ کرده اند و ریاست جمهوری افغانستان هفته گذشته با انتشار یک بیانیه رسمی با ابراز تاثر عمیق از ایجاد تنش بین ریاض و تهران اعلام کرد که با توجه به اینکه سیاست خارجی افغانستان بر اصل دوستی با تمام کشور های اسلامی و همسایگان استوار است و با تاکید بر اصل وحدت میان کشورهای اسلامی و به حیث یک کشور اسلامی و دوست٬ خواهان ترمیم دوباره روابط میان کشور دوست و برادر عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران است.
«عبدالله عبدالله»رئیس اجرایی دولت افغانستان نیز پنجشنبه گذشته درنشست خبری گفت که کابل ازایجاد تنش بین کشورهای اسلامی متاثر می شود و امیدوار است که تنش های ایجاد شده میان ایران و عربستان، به صورت مسالمت آمیز مرتفغ شود.
رئیس اجرایی دولت افغانستان گفت که دولت جمهوری اسلامی ایران وهمه مقام های این کشور در باره ایجاد حادثه سفارت عربستان، موضع روشن و واحدی داشتند و آن را محکوم کردند.
شورای سراسری علمای افغانستان به عنوان مهمترین تشکل دینی این کشور که اعضای آن را عالمان دینی اهل تسنن واهل تشیع تشکیل می دهند نیزهفته گذشته با تشکیل یک نشست ویژه به بررسی روابط میان ایران و عربستان پرداخت و در پایان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که این کشور از سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی می خواهد تا مانع وخیم تر شدن اوضاع میان ایران و عربستان شوند.
شورای «حراست و ثبات» و حزب «عدالت و رفاه» افغانستان نیز مواضعی مشابه در باره ایجاد تنش میان ایران و عربستان اتخاذ کردند و خواهان گفت و گو میان تهران و ریاض شدند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.