عامل سرقت‌های موتورسیکلت به شیوه بیهوشی دستگیر شد

سارق موتورسیکلت‌ها به شیوه بیهوشی یا تحت پوشش مأمور توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد.

واحد آشکار پلیس آگاهی تهران بزرگ در حین گشت زنی در میدان منیریه به سرنشین جوان یک دستگاه موتورسیکلت طرح هوندا ۱۲۵ مشکوک شده پس از توقف موتورسیکلت و بررسی ارکان هویتی موتورسیکلت مشخص می شود که موتورسیکلت دارای سابقه سرقت در حوزه کلانتری ۱۳۷ نصر بوده است.

پرونده در اداره هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت موتورسیکلت" و به دستور سرپرست دادسرای ناحیه ۳۴ تهران ، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

سرقت موتور در پوشش مأمور پلیس آگاهی
در شرایطی که متهم "ایرج . ش" (متولد ۱۳۵۸) در اظهارات اولیه عنوان کرده بود که موتورسیکلت را به شیوه عادی انجام داده اما مالباخته پس از حضور در اداره هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، ضمن شناسایی ایرج عنوان کرد که وی تحت عنوان مأمور پلیس آگاهی ابتدا اقدام به جلب اعتماد و نهایتا سرقت موتورسیکلت از وی کرده است.
مالباخته درباره نحوه سرقت موتورسیکلتش به کارآگاهان گفت: "در ایستگاه مترو ۱۵ خرداد منتظر مسافر ایستاده بودم که متهم به مقصد بیمارستان میلاد اقدام به کرایه موتور کرد؛ در بین راه این شخص خود را مأمور پلیس آگاهی معرفی و حتی یک کارت شناسایی را نیز نشان داد ؛ [متهم ] مدعی شد که برای تهیه گزارش از یک متهم به بیمارستان می رود و به این بهانه زمانیکه به مقابل درب اورژانس بیمارستان رسیدیم ، چند برگه را تحت عنوان پرونده به من تحویل داد و از من خواهش کرد تا آنها را به دست یکی از همکارانش در داخل بیمارستان برسانم !! من نیز به قصد همکاری با پلیس ، از موتور پیاده و پس از گرفتن پرونده به طرف اورژانس بیمارستان حرکت کردم که در همین زمان ، این شخص موتورسیکلت مرا سرقت و از محل متواری شد.

سرقت موتور به شیوه بیهوشی
با توجه به شیوه و شگرد سرقت موتورسیکلت و شناسایی متهم به عنوان یکی از مجرمین سابقه دار با ۴ فقره دستگیری ، بررسی سرقت های مشابه در دستور کار کارآگاهان اداره هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و کارآگاهان موفق به شناسایی یکی دیگر از شکات پرونده شدند که متهم اینبار به شیوه بیهوشی اقدام به سرقت موتورسیکلت از وی کرده بود.
شاکی جدید پس از حضور در اداره هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ، ضمن شناسایی متهم در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: در ایستگاه مترو گلوبندک منتظر مسافر ایستاده بودم که متهم به عنوان مسافر سوار موتور شد. هنوز مسافت زیادی را نرفته بودم که ناگهان در پهلوی خود احساس درد شدیدی کرده و متوجه شدم که متهم از پشت سر یک سرنگ را وارد بدنم کرده ؛ چند ثانیه بیشتر طول نکشید که بیهوش شدم و زمانیکه به هوش آمدم خودم را در داخل بیمارستان دیدم ؛ در داخل بیمارستان عنوان شد که نزدیک به ده روز است که بیهوش بودم.
سرهنگ کارآگاه صفدر جان پرور ، معاون مبارزه با سرقت وسایط نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه شناسایی متهم از سوی تعدادی از شکات پرونده و به جهت شناسایی سایر جرایم ارتکابی و شکات پرونده، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی سرپرست محترم دادسرای ویژه سرقت ( داسرای ۳۴ تهران ) صادر شده است ؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگان که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند دعوت می شود تا جهت پیگیری شکایات خود به نشانی اداره هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.