وجود ۹۰۰ مدرسه استیجاری در کشور

مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان آموزش و پرورش گفت: اکنون ۹۰۰ مدرسه استیجاری در کشور وجود دارد.

فریدون واسعی در خصوص مدارس استیجاری آموزش و پرورش، اظهار داشت: اکنون ۹۰۰ مدرسه استیجاری در کشور وجود دارد.
واسعی افزود: ضرورتی ندارد که هر ماه یا هر روز در مورد مدارس استیجاری صحبت شود، زیرا تصمیم گیری در خصوص تمامی امور این مدارس به استان‌ها تفویض شده است، ضمن اینکه مدارس استیجاری مشکلی برای آموزش و پرورش نیست.
مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان آموزش و پرورش ادامه داد: آموزش و پرورش در قالب اجاره، از مدارس استیجاری استفاده می‌کند و اشکالی هم ندارد تعدادی از مدارس کشور استیجاری باشد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.