مدیرعامل شرکت فرودگاه ها، از تعداد پروازهای روزانه و عقب ماندگی صنعت هوانوردی در کشور سخن گفت

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور بابیان اینکه ۹۸ درصد صنعت فرودگاهی در جهان در اختیار دولت هاست، گفت: جبران عقب ماندگی ها در صنعت حمل و نقل هوایی و هوانوردی نیازمند حمایت دولت، مجلس و تصمیم گیرندگان است.

رحمت الله مه آبادی افزود: تاکنون هیچ چشم انداز روشنی برای صنعت هوانوردی و فرودگاهی کشور تعریف نشده و حمایت های لازم از این صنعت انجام نمی شود.
مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور با بیان اینکه هم اکنون ۴۵ هزار پرواز به طور متوسط در هر هفته در فرودگاه های کشور انجام می شود، اظهارداشت: به طور میانگین روزانه ۶۴۰ پرواز در فرودگاه های کشور و به طور متوسط روزانه بیش از ۳۵۰ عملیات نشست و برخاست هواپیماها در فرودگاه مهرآباد تهران انجام می شود و این مساله اهمیت مدیریت در فرودگاه های کشور را نشان می دهد.

هیچ فرودگاهی در کشور سودده نیست
مه آبادی یادآورشد: از نظر تجاری و اقتصادی هیچ یک از فرودگاه های کشور سود ده نیستند و هم اکنون بسیاری از ظرفیت های فرودگاهی کشور خالی مانده است؛ این نشان می دهد نظام تعرفه گذاری برای ارائه خدمات فرودگاهی به خوبی عمل نمی کند.
مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور تصریح کرد: هم اکنون ۸۰ درصد ترافیک هوایی کشور در هشت فرودگاه و ۸۰ درصد پروازهای بین المللی کشور نیز در سه فرودگاه انجام می شود در حالی که پروازهای بین المللی ما را ۹ فرودگاه پوشش می دهند. 
مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشوربا بیان این که ۶۲ درصد پروازهای بین المللی کشور از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) انجام می شود، افزود: این آمار نشان می دهد که ما از نظر صنعت فرودگاهی در وضعیت خوبی قرار نداریم و در برنامه ریزی ها باید به توسعه صنعت فرودگاهی در کشور بیش از پیش توجه کنیم.
وی با بیان اینکه آن چیزی که فرودگاه ها را تجاری و اقتصادی می کند استفاده از مدل های مترقی مبتنی بر تفکر مدیریت توسعه صنعت فرودگاهی است، گفت: این تفکر به تجاری سازی منجر می شود و هر دو بخش دولتی و خصوصی می توانند در این زمینه بسیار تاثیرگذار باشند.

سود فرودگاه ها باید در همان فرودگاه هزینه شود
به گفته مه آبادی، براساس آمارهای موجود، فقط دو درصد فرودگاه های جهان توسط بخش خصوصی احداث و اداره می شوند و این نشان می دهد که مالکیت در اقتصادی بودن صنعت فرودگاهی هیچ تاثیری ندارد. 
وی، حفظ منابع درآمدی شرکت فرودگاه های کشور را خواستار شد و گفت: براساس مقررات بین المللی و تاکید سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو) سود حاصل از منابع درآمدی فرودگاه ها باید در این فرودگاه ها هزینه شود و ما نیز باید به تدریج با آزادسازی و تمرکززدایی از تجارب موفق کشورهای جهان در این بخش استفاده کنیم. 
مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور بر کسب اختیارات بیشتر برای شرکت فرودگاه های کشور تاکید کرد و گفت: در صورتی که شرکت فرودگاه های کشور اختیارات قانونی داشته باشد می تواند در تعیین تعرفه خدمات فرودگاهی اقدامات لازم را به عمل آورد. 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.