پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی حق ویزیت پزشکان

مسئول دفتر تعرفه‌ های سازمان نظام پزشکی گفت: بحث‌ های مطرح شده مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی ضریب k ، ویزیت پزشکان و افزایش ۲۰ درصدی بخش هتلینگ در حد پیشنهاد است و هنوز نهایی نشده است.

​غیاثوند گفت: تعرفه‌ بخش خصوصی احتمالا با رشد ۱۵ درصدی حق ویزیت پزشکان یا در نهایت رشد ۲۰ درصدی بخش هتلینگ رو به رو خواهد بود.
مسئول دفتر تعرفه‌ های سازمان نظام پزشکی گفت: براساس اساس نامه، تعرفه‌های پزشکی باید تا قبل از سال جدید مشخص و درهیئت دولت تصویب شود.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.