دعوای پرسپولیس و استقلال بر سر ورزشگاهی که قرار بود درش تخته شود

پرسپولیس و استقلال در حالی برای به دست آوردن ورزشگاه شهید کاظمی بایکدیگر رقابت می کنند که بیش از یک سال پیش صحبت از بسته شدن درهای آن بود.

شهرداری تهران طی روزهای گذشته تلاش کرد با واگذاری دو ورزشگاه خود که نگهداری آنها هزینه بر است با یک تیر دو نشان زده و ضمن خلاص کردن خود از هزینه های این دو مجموعه دو باشگاه بزرگ پایتخت هم صاحب ورزشگاه هایی شوند که هم از مشکلات آنها می کاست و هم اثر خوبی روی افکار عمومی به ویژه هواداران پرشمار پرسپولیس و استقلال دارد.
در این میان مجهز بودن ورزشگاه شهید کاظمی به چمن طبیعی به محل رقابت پرسپولیس و استقلال بدل شد. قابل توجه اینکه این ورزشگاه تا این زمان کارایی چندانی نداشته و بیش از یک سال پیش صحبت از بسته شدن درهای آن بود. 
در اردیبهشت ماه سال 93 بود که یکی از اعضای شورای شهر در حاشیه یکی از جلسات با اعلام مطلب که ورزشگاه شهید کاظمی چندان مورد استفاده قرار نگرفته اما نگهداری مجموعه به ویژه چمن طبیعی آن هزینه بر است موضوع بسته شدن درهای آن را مطرح کرده بود. 
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.