بان کی مون: مسلمانان بزرگترین قربانیان افراطی‌گری هستند

«بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل در سخنانی اعلام کرد که مسلمانان بزرگترین قربانیان افراطی‌گری هستند.

به نقل از پایگاه النشره، «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل امروز شنبه در سخنانی مسلمانان را بزرگترین قربانیان اقدامات خشونت آمیز و افراطی دانست.
بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: در حال حاضر افراطی گری تنها گروهی از ادیان و قومیت های مشخص را تهدید نمی کند، بلکه تهدیدی است که همه افراد را دربر می گیرد.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین اظهار داشت: در طرح سازمان ملل برای مقابله با افراطی گری ۷۰ توصیه ذکر شده است که باید مد نظر قرار گیرد.
وی همچنین گفت: نقش کشورها در این زمینه تنها مقابله و مبارزه با افراطی گری نیست، بلکه باید اقدامات جدی را در زمینه جلوگیری از وقوع رفتارهای افراطی انجام دهند.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.