دولت اسناد خزانه اسلامی را به طلبکاران غیردولتی واگذار کند

مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران گفت: دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید به منظور تسویه بدهی قطعی به طلبکاران غیر دولتی واگذار کند .

علیرضا توکلی افزود: دولت می تواند اسناد مزبور را با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. 
به گفته وی، اسناد یاد شده از پرداخت هرگونه مالیات معاف و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذر ۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. 
این مقام مسئول افزود :انتشار اسناد خزانه اسلامی در سال ۱۳۹۰ به تصویب کمیته فقهی سازمان بورس رسیده بود . 
توکلی افزود: هشتم مهرماه امسال نخستین عرضه این اوراق به ارزش ۳۸۳ میلیارد ریال توسط ۱۶ پیمانکار صورت گرفت که قیمت هر برگه از این اسناد ۹۰۰ هزار و ۵۰۰ ریال کشف شد. 
وی گفت : بیش از ۶۰ درصد اسناد مزبور به صورت مستقیم و غیر مستقیم تا پانزدهم دی ماه جاری توسط اشخاص حقیقی خریداری شده و اشخاص حقوقی نیز ۴۰ درصد اسناد واگذار شده را در اختیار گرفته اند. 
به گفته توکلی، تعداد ۴۹۳ پیمانکار بخش غیر دولتی تا روز ۲۲ دی ماه، طلب خود را به ارزش ۹ هزار و یکصد میلیارد ریال توسط اسناد خزانه اسلامی از دولت وصول کرده اند.
وی خاطرنشان ساخت : دولت میانگین در هر ماه، تا سه هزار میلیارد ریال از بدهی خود به پیمانکاران را توسط اسناد خزانه اسلامی تسویه کرده است. 
توکلی افزود : اسناد خزانه اسلامی که فاقد پرداخت سود دوره ای است و اصل و سود آن در سررسید به دارندگان آن قابل پرداخت پیش بینی شده و دارای بازدهی مؤثر ۲۵ درصد است، اما سپرده بانکی ۲۰ درصدی با دوره ماهانه پرداخت سود موثر ۲۱.۹ درصدی و اوراق مشارکت با نرخ سود اسمی ۲۰ درصد که سود خود را به صورت سه ماه یکبار پرداخت می کند، دارای نرخ سود موثر ۲۱.۵درصد خواهند بود.
وی گفت : مهمترین کارکرد اسناد خزانه اسلامی را تسویه بدهی دولت دانست و مزایای آن را مواردی همچون به تعویق افتادن بدهی های دولت، ایجاد فرصت برای دولت برای تامین منابع مالی و دستیابی پیمانکار به وجوه نقد برشمرد. 
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.