قیمت پیامک ثابت ماند/ درآمد ۴۰۰ میلیاردی دولت از پیامک

دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ مانند سال ۹۴ رقم ۴۰۰ میلیارد تومان را به عنوان درآمد حاصل از افزایش قیمت هر پیامک، پیش‌بینی کرده است.

لایحه بودجه سال ۹۵ امروز یکشنبه از سوی رئیس جمهور، تقدیم مجلس شد. در این لایحه ۴۲۳ میلیارد تومان به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور بودجه اختصاص داده شده است که بودجه وزارت ارتباطات ۳۷۴ میلیارد تومان و بودجه مرکز ملی فضای مجازی ۳ میلیارد و ۳۳۳ میلیون تومان تعیین شده است.

در این لایحه درآمد دولت از مالکیت در بخش ارتباطات شامل حق امتیاز شبکه و جریمه عدم عمل به تعهدات ۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان و درآمد حاصل از نامبرینگ ۷۰ میلیارد تومان تعیین شده است. در همین حال دولت از محل بدهی معوق اپراتورهای مخابراتی ۶۰۰ میلیارد تومان و همچنین از محل مجوزهای صادر شده شورای عالی فضای مجازی ۲۰۰ میلیارد تومان، درآمد کسب خواهد کرد. همچنین از محل خدمات مخابراتی شامل حق استفاده از فرکانس رادیویی نیز یک هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان درآمد برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است.

در لایحه بودجه سال ۹۵، دولت مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان را نیز به عنوان درآمد حاصل از افزایش قیمت هر پیامک پیش‌بینی کرده است. این درحالی است که سال گذشته نیز به پیشنهاد نمایندگان مجلس، قیمت هر پیامک ۱۰ ریال افزایش و درآمد حاصل از افزایش آن از اپراتورهای موبایل به وزارت ارتباطات اختصاص یافت.

در این باره مرتضی براری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با مهر، با تاکید براینکه این ماده از لایحه بودجه سال ۹۵ به معنای افزایش قیمت پیامک برای سال آینده نیست، اظهار داشت: مانند سال گذشته، دولت به ازای قیمت هر پیامک، یک تومان درآمد درنظر گرفته است.

وی توضیح داد: سال گذشته به پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۹۴ ، دولت مکلف به دریافت یک تومان به ازای هر پیامک از اپراتورها شد که براساس این قانون، پیامک ۱۰ تومانی ۱۱ تومان محاسبه شد. امسال، دولت در لایجه بودجه سال ۹۵ ، باردیگر این افزایش درآمد را که مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان است، پیش بینی کرده است.

به گزارش مهر، درهمین حال بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۵ برای توسعه زیرساخت‌ها خدمات و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات در مجموع رقمی معادل ۶۴۰ میلیارد تومان است که از این رقم ۵۲۷ میلیارد تومان به توسعه زیربناهای فنی و ۱۶۰ میلیارد تومان به توسعه محتوایی اختصاص خواهد یافت.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.