آمریکا با مختومه کردن یک پرونده قدیمی ۱.۷ میلیارد دلار به ایران می پردازد

وزارت امور خارجه آمریکا روز یکشنبه ازحل وفصل پرونده ای قدیمی بین واشنگتن وتهران دردادگاه لاهه خبر داد که طبق آن آمریکا ۴۰۰ میلیون دلار دارایی توقیف شده ازسال ۱۹۸۱ بعلاوه ۱.۳ میلیارد دلار سود آن را به ایران پرداخت خواهد کرد.

به گزارش رویترز ازواشنگتن، این پول بخشی ازیک صندوق وجوه امانی بود که ایران پیش از قطع رابطه دیپلماتیک با آمریکا ازآن برای خرید تسلیحات استفاده می کرد اما به مدت چند دهه در دادگاه دعاوی ایران – آمریکا مسدود شده بود. 
رویترز افزود : اعلام حل وفصل این پرونده قدیمی پس ازآن صورت می گیرد که ایران پنج آمریکایی را طبق یک توافق مبادله زندانیان با آمریکا آزاد کرد. 
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.