اوباما: داعش ازاسلام حرف نزند/ بیشترقربانیان داعش از مسلمانان هستند

رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه اکثر قربانیان گروه تروریستی داعش را مسلمانان تشکیل می دهند، برکمک گرفتن ازجوامع اسلامی برای مقابله ونبرد با این گروه تاکید کرد.

باراک اوباما درسخنانی که بامداد دوشنبه ازشبکه های خبری پخش شد، گفت: داعش ازاسلام حرف نزند زیرا آنها یک مشت جنایتکار، قاتل واوباش هستند وبیشتر قربانیان این گروه را نیز مسلمانان تشکیل می دهند.

وی همچنین برعدم خلط میان تروریسم واسلام تاکید کرد وگفت: داعش بخش بسیار کوچکی از جمعیت بیش ازیک میلیاردی مسلمانان وازجمله میلیون ها مسلمان آمریکایی میهن پرستی هستند که ایدئولوژی نفرت انگیز داعش را رد می کنند.

وی برکمک گرفتن ازجوامع مسلمان برای پیروزی برگروه تروریستی داعش تاکید کرد ودرعین حال گفت:البته این به معنی انکاراین واقعیت نیست که ایدئولوژی افراطی دربرخی جوامع اسلامی گسترش یافته است. این مسئله ای واقعی است که مسلمانان باید با آن مقابله کنند.

وی ازسوی دیگر گفت، آمریکا با هماهنگی کشورهایی مانند روسیه با داعش مقابله خواهد کرد و با متحدان اروپایی خود در برابر این گروه خواهد ایستاد. اوباما همچنین با محکوم کردن حادثه تروریستی اخیر درکشورش گفت که آمریکا نباید به جنگ زمینی طولانی مدت درسوریه وعراق کشیده شود، این همان چیزی است که داعش خواهان آن است.

به دنبال حملات مرگبار درپاریس درماه گذشته وهمچنین تیراندازی درکالیفرنیا، شماری از جمهوریخواهان درکنگره خواستاراعزام نیروی زمینی به سوریه وعراق شده اند.

با این حال رییس جمهوری آمریکا گفت که تیراندازی یک زوج به سوی حاضران در یک جشن تعطیلات درکالیفرنیا را که 14 کشته و 21 زخمی برجای گذاشت، اقدامی تروریستی می داند.

با این حال اوگفت: شواهد ومدارکی دال براینکه عاملان تیراندازی روزچهارشنبه بخشی از یک شبکه تروریستی باشند، در دست نیست. وی از سوی دیگر ادعا کرد که کشورش تروریست ها را در هر کجا که باشند تحت تعقیب قرار خواهد داد.

رئیس جمهوری آمریکا ازسوی دیگر گفت که کشورش برتهدیدهای تروریستی فائق خواهد آمد. اوباما با این حال تصریح کرد: ما آمریکایی ها ازهمه ادیان مسئولیم با تبعیض علیه مسلمانان مخالفت کنیم.

وی افزود: نباید به دلیل اتفاق روی داده درسن برناردینو کالیفرنیا با مسلمانان رفتار متفاوتی داشت.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.