معاون وزیر کشور: گزارش نهایی بررسی حمله به سفارت عربستان امروز به مقامات عالی کشور ارائه می‌شود

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در خصوص تهیه گزارش نهایی بررسی حمله به سفارت عربستان گفت: تیم متخصصی موضوع حمله به سفارت عربستان را بررسی کرده و گزارش ما نهایی شده است و احتمالا امروز به مقامات عالی کشور ارایه خواهیم داد.

حسین ذوالفقاری در خصوص این گزارش بیان کرد: در این گزارش نقاط ضعفی که در مجموع در مورد ماجرای سفارت عربستان وجود داشت و افرادی که وارد سفارت شدند را مشخص کرده ایم.
وی ادامه داد: همچنین در این گزارش عوامل بروز حادثه و اقداماتی که بعد از آن صورت گرفت از جمله شناسایی عناصر اصلی که تعداد قابل توجهی از آنها دستگیر شده اند و عمده افراد اصلی در بازداشت هستند نیز در گزارش ذکر شده است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: سایر افراد هم شناسایی شده اند و کار تعقیب قانونی آنها هم در دستور کار است و در همین ارتباط نیز دادستانی تهران هم به صورت جدی وارد موضوع شده است و همه مسوولان بر اقدام قاطع و قانونی تاکید دارند.
ذوالفقاری با اشاره به اینکه در ماجرای سفارت عربستان نیروی انتظامی از بعد از ظهر آن روز تا شب کنترل های نسبتا خوبی داشت، گفت: افرادی که به سفارت عربستان تعرض داشتند ساماندهی بین خودشان داشتند نه اینکه سازمانی آنها را سازمان دهی کرده باشد و پس از آنکه با هم تصمیم به رفتن مقابل سفارت می گیرند، در آنجا وارد یک برخورد می شوند و حتی بسیاری از اعضای نیروهای انتظامی نیز زخمی می شوند.
وی ادامه داد: نیروهای انتظامی تعداد قابل توجهی در آن روز مقابل سفارت نیرو داشتند اما متعرضان به سفارت که از ساعت ۲۰ به بعد برنامه ریزی بین خودشان داشته و از چند نقطه از داخل تهران و خارج از تهران با هم هماهنگ می کنند و به سمت سفارت می روند که در واقع قصدشان حمله به سفارت بوده و همین باعث می شود تصوری که نیروهای انتظامی داشتند مبتنی بر اینکه متعرضان صرفا قصد ابراز انزجار دارند محقق نشد و به یکباره نیروی انتظامی با برخوردی متفاوت از سوی متعرضان مواجه شد .

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.